Ποτήρι Χάρτινο Διπλότοιχο 12-14oz (20 τεμ.)


Ποτήρι χάρτινο διπλότοιχο (DW) χωρητικότητας 12-14oz.

1,80

Ποτήρι χάρτινο για ζεστά και κρύα ροφήματα 12-14 οz.