Η φιλοσοφία μας έχει ως γνώμονα τον άνθρωπο και προσβλέπει στην βελτίωση της υγιεινής του διαβίωσης. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στο χώρο της υγιεινής και του περιβάλλοντος, υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του ανθρώπου στους χώρους που κινείται και δραστηριοποιείται ολόκληρο το 24ωρο, προσφέροντάς του ασφάλεια στην υγιεινή, προστασία από λοιμώδεις ασθένειες και απαλλάσσοντάς τον από διαδικασίες οι οποίες είναι ανθυγιεινές και δυσάρεστες.

Ετσι οι δραστηριότητες μας διευρύνονται και επεκτείνονται διαρκώς προσφέροντας ένα ευρύτατο φάσμα προΐόντων και υπηρεσιών.

Προβολή όλων των 15 αποτελεσμάτων