• Περιγραφή
  • Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Περιγραφή

Καθαριστικό / συντηρητικό δαπέδου με βάση το σαπούνι

  • Πολύ καλά αποτελέσµατα καθαρισµού
  • Ζεστή λάµψη
  • Πολυποίκιλη εφαρµογή

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 5 kg