Ταυτότητα Εταιρείας

profile

Η επιχείρηση μας έχει σαν κυρία δραστηριότητα την εμπορία υλικών καθαρισμού , χαρτικών, πλαστικών , ταπέτων εισόδου, συσκευασίας μεταφοράς ετοίμων φαγητών – ροφημάτων και λοιπών.

Βασικοί μας συνεργάτες – προμηθευτές οι εταιρείες Johnson Diversey Hellas ΑΕ ,FHP Hellas ΑΕ, Dalcochem ΑΒΕΕ, Paper crup (Ιταλίας) Αλουμίνιο Θαλασσινός και πλήθος άλλων εταιρειών από την Ελλάδα κυρίως.

Εδώ και τρία χρόνια έχουμε συνάψει συνεργασία με την μορφή franchize για τον νόμο Λέσβου με την κορυφαία στο χώρο της εταιρεία απολύμανσης χώρων wc (λεκάνης) και απόσμηξης χώρων Hyciene Service Profit LTD.